Šolski prevoz se bo do preklica izvajal po objavljenem urniku.

Dostopnost