Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

 

pred vrati je 1. september in ponovno bomo pričeli z izvajanjem šolskega programa. Tudi letos bo delo potekalo na nadomestnih lokacijah in sicer:

  1. in 2. razred v župnišču. En oddelek 1. razreda in en oddelek 2. razreda bosta do vselitve v novo šolsko stavbo razdeljena v dve skupini.

       3. razred je prostorih krajevne skupnosti
       4. razred je v prostorih zadružnega doma
       5. – 9.  razred so v dvorani Burja

Strokovni delavci šole  skupaj z administrativno tehničnim osebjem se že intenzivno pripravljamo na novo šolsko leto, zato lahko mirno povem, da se že veselimo sodelovanja z vami.

Da bi delo potekalo čim bolj nemoteno in v zadovoljstvo vseh nas, vam prilagamo okrožnico ministrstva za izobraževanje in NIJZ glede ravnanja v primeru pojava okužbe s COVID-om. Zaposleni v šoli bomo vsa navodila upoštevali v največji možni meri, to pa pričakujemo tudi od vas. Predvsem prosimo, da upoštevate navodilo, da v šolo pripeljete ZDRAVEGA OTROKA.

Če bomo opazili, da ima učenec  zdravstvene težave, se slabo počuti vas bomo poklicali. V tem primeru morate, v najkrajšem možnem času, priti po učenca. Naloga vseh nas je, da v odnosu do sebe in drugih ravnamo odgovorno. Prosimo tudi, da temeljito preberete priložena navodila. Veseli nas, da šolsko leto začenjamo brez mask in brez samotestiranja. To pa pomeni, da je večja odgovornost na ohranjanju našega zdravja na nas samih.

14229_Priporočila higienskih in organizacijskih ukrepov v vzgoji in izobraževanju

14228_Navodila za ravnanje ob sumu ali potrjenem primeru za VIZ

14227_OKROŽNICA Covid OŠ-OŠPP in GŠ

V času do konca decembra se bomo srečevali tudi z zapleti v prometu in deli pri izgradnji prometne ureditve pred novo šolo in v okolici dvorane Burja. Cesta je zožena, parkirišč je veliko  manj.  Na cesti proti Tinjanu bo ob gradbišču narejen pločnik (ožji) in zarisani bodo novi prehodi za pešce. Tako bi zmanjšali vpliv gradbenih del na varnost učencev. Za svojo varnost pa bodo morali poskrbeti tudi sami z upoštevanjem signalizacije in navodil.

Zavedamo se, da bo huda prometna gneča, zato bo s strani vseh udeležencev v prometu nujno potrebna strpnost in razumevanje. Brez tega ne bo šlo.

V septembru bodo pri usmerjanju pomagali upokojenci in redarji, največ pa boste k znosnemu prometnemu režimu lahko prispevali sami.  Tiste, ki stanujete blizu šole, prosimo, da otroka v šolo pripeljete peš ali naj pride sam peš.  Do naslednjega leta moramo potrpeti vsi, tako vi starši kot tudi  delavci vrtca in šole. Ko bo šola dozidana in se bomo vanjo vselili, bo vse veliko lažje, lepše. Na to pomislite vsakokrat,  ko bo gneča pred vrtcem, šolo…

V septembru bodo roditeljski sestanki na katerih boste dobili dodatne informacije glede dela v tem šolskem letu.

Če pa imate še kakšno vprašanje, pobudo lahko sporočite na šolsko elektronsko pošto:  o-okskofije.kp@guest.arnes.si.  Obljubimo, da bomo v najkrajšem možnem času odgovorili in storili vse, kar bo v naši moči.

Obenem vas prosimo, da redno spremljate obvestila na spletni strani šole. Na prvi šolski dan bomo s poukom pričeli ob 8.20. Dodatno obvestilo v zvezi s pričetkom bo objavljeno v ponedeljek, 29. 8. 2022.

 

 

Lepo, mirno in zdravo naj bo šolsko leto 2022/23.

                                                                                                                               Ravnateljica

                                                                                                                      Vlasta Urška Baraga

Nastavitve dostopnosti