Devetošolci in ostali učenci, ki naslednje šolsko leto 2022/2023 nadaljujejo izobraževanje v srednji šoli, morajo v skladu z rokovnikom oddati svojo prijavnico za vpis v srednjo šolo najkasneje do 4. aprila 2022. Kot je določeno z razpisom in rokovnikom pa imajo kandidati možnost, da potem do 25. aprila 2022 svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov morda prenesejo v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo.

 

Ponavadi je postopek prenosa prijavnice potekal tako, da je kandidat prijavnico na prvotno izbrani šoli osebno dvignil, svetovalni delavec te šole je kandidata iz svoje prijavne baze odjavil, kandidat pa je nato svojo prijavnico tudi osebno odnesel na drugo šolo oziroma v drug izobraževalni program, kamor jo je želel prenesti. V lanskem in predlanskem šolskem letu smo zaradi epidemiološke situacije v državi izvedli prenos prijave elektronsko na način, da so kandidati prenos prijave urejali preko elektronske pošte.

 

Kljub temu, da se je epidemiološka situacija v državi nekoliko izboljšala, še vedno ostajajo v veljavi nekateri ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Zato smo se zaradi kandidatove varnosti in tudi varnosti strokovnih delavcev, ki na srednjih šolah izvajajo vpis novincev v srednje šole, odločili, da tudi za letošnje kandidate za vpis v srednje šole izvedemo prenos prijavnice na enak način.

 

Postopek prenosa prijav bo tako tudi letos potekal elektronsko, in sicer kandidati v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša (objavljena je na spletni strani), v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

 

Na spletni strani ministrstva je poleg obrazca / izjave za prenos prijavnice objavljen tudi natančen seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev za posamezno srednjo šolo, kamor kandidati pošljejo izpolnjen obrazec oziroma izjavo za prenos prijavnice.

 

Če se bodo kandidati odločili za prenos prijavnice, opozarjamo, da lahko prenos prijavnice izvedejo najkasneje do 25. 4. 2022, elektronsko pošto, v kateri bodo priložili izpolnjen obrazec / izjavo za prenos prijavnice, pa morajo poslati na elektronski naslov svetovalnega delavca srednje šole najkasneje do 14. ure.

 

Hkrati kandidatom tudi predlagamo, da spremljajo tudi informacije, ki jih bodo v zvezi z izvedbo prijavno – vpisnega postopka vse srednje šole sproti objavljale na svojih spletnih straneh.

 

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila v zvezi z izvedbo prijavno – vpisnega postopka je kontaktna oseba Mateja Gornik Mrvar,

tel:. 01/ 400 5311, e-pošta: mateja.gornik-mrvar@gov.si.

Dostopnost