Spoštovani devetošolci in starši. Predstavljamo vam poklicni barometer, iz katerega je razvidno, kateri poklici so bolj in kateri manj iskani. Morda vam bo v pomoč pri procesu odločanja glede vpisa v srednje šole.

Poklicni barometer 2021 je raziskava, ki jo na Zavodu izvajajo enkrat letno in napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za naslednje leto. V letošnjem Poklicnem barometru so ocenjevali 177 poklicev ter ugotovili, da se pri 108 poklicih napoveduje primanjkljaj kadra, kar pomeni, da bodo pri teh poklicih potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela. Sicer pa je za leto 2022 napovedan primanjkljaj za številne poklice iz zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva.

Podatki v priponki so narejeni za območje koprske občine in za področje celotne Slovenije.

 

Podatki so na voljo tudi na spletni strani ZRSZ:

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/katerih-kadrov-bo-primanjkovalo-prihodnje-leto

Kadri, ki jih bo primanjkovalo prihodnje leto:.

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/katerih-kadrov-bo-primanjkovalo-prihodnje-leto>
www.ess.gov.si

Dostopnost