Starši imate tudi za naslednje šolsko leto možnost zaprositi za dodelitev sredstev za subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov iz sredstev sklada Izpolnjeno vlogo pošljite po redni ali elektronski pošti najkasneje do 24. 6. 2021.

Dostopnost