Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

 

Tudi v šolskem letu 2021/22 bo šola omogočila učencem, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. Pogoj za izposojo kompleta učbenikov je naročilo vseh učbenikov, ki so v učbeniškem skladu.

 

Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike nepoškodovane vrniti šoli. Če bodo učbeniki uničeni, poškodovani ali izgubljeni, boste morali ob koncu šolskega leta v skladu z zakonodajo povrniti škodo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov, ki so v učbeniškem skladu, za vse razrede. Učenci 1., 2.  in 3. razreda bodo dobili učbeniška gradiva (torej tudi delovne zvezke) brezplačno.

 

Seznam učbenikov (ki jih bodo učenci dobili v šoli brezplačno) ter seznam delovnih zvezkov (ki jih boste morali starši sami kupiti) je na spletni strani šole, od koder si jih boste lahko natisnili. Seznami bodo na voljo tudi pri knjižničarki, če kdo nima možnosti tiskanja.

 

Če želite brezplačno izposojo učbenikov za vašega otroka, VAM NI POTREBNO PRINAŠATI NOBENEGA POTRDILA. Brezplačna izposoja bo veljala za celotno šolanje vašega otroka na OŠ Oskarja Kovačiča Škofije do preklica (ali vašega, če boste želeli sami kupiti učbenike, ali našega, če ministrstvo ne bo več zagotavljalo brezplačne izposoje).

 

Naročilnic in katalogov različnih založb in knjigarn ne bomo razdeljevali učencem. Naročilnice bodo na voljo na mizici na šolskem hodniku, od koder jih lahko starši ali otrok vzamete in odnesete domov. Seznam šolskih potrebščin bo v kratkem na spletni strani šole v mesecu juniju.

 

Učbenike za naslednje šolsko leto in delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred bodo zaradi letošnje selitve šole v nadomestne prostore učenci dobili že ob koncu tega šolskega leta.

 

 

 

 

Snežana Jeras, knjižničarka

Nastavitve dostopnosti