Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

 

Kot ste iz medijev najbrž že izvedeli, bo od četrtka, 1. aprila,  do vključno 9. aprila (predvidoma) šolanje ponovno potekalo na daljavo na že poznane načine.

Okrožnice ministrstva v zvezi s ponovnim zaprtjem šol še nismo dobili. Če bo v navodilih kakšna bistvena novost, vas bomo o tem obvestili.

 

Učitelji bodo z učenci sodelovali kot v preteklih mesecih dela na daljavo (spletne učilnice, kanali, elektronska pošta …).

Za učence od 1. do 3. razreda bo v času od 7.00 do 16.00 organizirano nujno varstvo, če sta oba starša oz. en starš (samohranilec) zaposlena v kritični infrastrukturi. Obvezno je priložiti potrdilo delodajalca in otroka prijaviti po elektronski pošti . Z učenci, ki bodo v nujnem varstvu, bo strokovni delavec šole.

Delo na daljavo zahteva od učencev veliko samodiscipline. Pomembno je, da se ohrani šolski ritem, da se redno sodeluje na zoom srečanjih ter izpolnjuje zadane obveznosti. Če bi kdo potreboval pomoč pri šolskem delu ali pri težavah z računalniško opremo, naj nas o tem obvesti. Za tehnično pomoč pokličite Gordano Božič med 7.30 in 14.30 na telefon 040 490 501 ali v tajništvo šole na 05 6626580.

V času zaprtja javnega življenja bo ponovno možno v šoli v šolski kuhinji prevzeti kosilo  (v nepovratni embalaži) tako za učence, ki imajo kosila subvencionirana, kot tudi za tiste, ki bi to kosilo zaradi zaposlitve staršev potrebovali. Če bo otrok kosilo potreboval, nam to sporočite po telefonu ali na elektronsko pošto 

Morebitno odjavo kosila je nato nujno sporočiti v tajništvo, sicer vam bomo neprevzeto kosilo zaračunali. To velja za subvencionirana in nesubvencionirana kosila.

 

Dodatne informacije bomo objavili, ko dobimo napotke ministrstva in NIJZ.

 

Hvala za sodelovanje.

Nastavitve dostopnosti