Spoštovani starši!

 

Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela nov odlok o za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Po novem je od 8. 3. 2021 dalje uporaba zaščitnih mask za učence od 6. razreda dalje obvezna, tudi v času pouka. Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za učence od 1. do 5. razreda OŠ v matičnih učilnicah.

 

Vsi učenci od 1. do 9. razreda morajo imeti maske v skupnih prostorih, sanitarijah, hodnikih.

Brez maske je lahko zgolj posameznik, ki ima zdravniško potrdilo.

 

Vzgojno-izobraževalno se bo za učenke/učence 1., 2. in 3. razreda še naprej izvajalo v homogenih oddelkih t.i. mehurčkih. Prav tako bo vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole potekalo za vse učenke/učence od 4. do 9. razreda v normativno določenih oddelkih oz. mehurčkih, ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ. Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju se organizira v matični učilnici oddelka, učenke/učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo učiteljice/učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela). Navodila v šoli upoštevamo v skladu z našimi možnostmi. Največ težav imamo pri zagotavljanju ustrezne razdalje.

 

Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole naj se po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni. Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Za učenke/učence 4. in 5. razreda se priporoča, da šola v dogovoru s starši organizira podaljšano bivanje le za tiste učenke/učence, ki to nujno potrebujejo. V primeru, da šola za te učence (4. in 5. razred) oblikuje heterogeno skupino podaljšanega bivanja, je uporaba zaščitnih mask za učenke/učence ter zaposlene nujna tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine.

 

Ne izvajajo se interesne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci.

Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je potrebno v času uporabe redno zračiti vsako šolsko uro. Učenkam/učencem in zaposlenim priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila.

 

Vstop staršev in drugih obiskovalcev v šolo je možen le izjemoma, skozi vhod pri tajništvu. Obvezno se morate javiti pri tajnici šole.

Starši na otroka počakate pred vhodnimi vrati. Delavec šole bo šel po otroka in vam ga predal.

 

Hvala, ker naša navodila spoštujete.

                                                                       Ravnateljica, Vlasta Urška Baraga

Dostopnost