Na šoli Škofije že kar nekaj let poteka projekt »Prva zaposlitev«, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter EU Evropski socialni sklad. V tem šolskem letu smo preko razpisa zaposlili dve strokovni delavki v vrtcu (vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice). V okviru projekta se sprejeti kandidati pripravijo na opravljanje poklica in pristop k strokovnemu izpitu. Vsak učitelj/vzgojitelj začetnik ima svojega mentorja, s katerim pripravita program dela. V tem letu kandidati opravljajo svoje delo v res izrednih razmerah. Temu primerno se oblikuje tudi njihov program dela. V program se vključujejo mladi do 30. leta starosti, ki še niso pridobili pogojev za pristop k strokovnemu izpitu.

Šola se je prijavila na razpis in preko tega pridobila pravico do sofinanciranja teh novih zaposlitev, ki so zelo dobrodošle tako za zavod kot za učitelja/vzgojitelja začetnika.

Dostopnost