Skoči na glavno vsebino

 1. Prisotnost učenca na videokonferenci je obvezna. Učne vsebine, obravnavane v času pouka na daljavo, bodo zajete v preverjanju in ocenjevanju znanja. V kolikor bi bil učenec odsoten ali v primeru tehničnih težav z IKT opremo, pošljite opravičilo učitelju preko easistenta.

  Če potrebujete tehnično pomoč, pokličite učiteljico Gordano Božič na tel 040490501, za pomoč pri učenju:
  Snežano Jeras na telefonski številki 05 6626 586 v času od 8.00 do 14.00
  Niko Vidergar na telefonski številki 040 490 573 v času od 8.00 do 16.00
  Karmen Mekota na telefonski številki 040 490 571 v času od 9.00 do 12.00,
  za psiho-socialno pomoč lahko pokličete vsak delovni dan od 14.00 do 17.00

 2. Video klic ni javen, ampak namenjen povabljenemu učencu oziroma učencem oddelka, vključevanje drugih oseb ni dovoljeno. Pomoč pri vključevanju in sodelovanju v ZOOM lahko starši pomagate učencem od 1. do 5. razreda.
 3. Video klica se učenec lahko udeleži preko računalnika ali telefona. Obvezno se prijavi s pravim imenom in priimkom. Pomembno je, da učitelj ve, s katerim učencem komunicira. Na sporočila, katerih pošiljatelja učitelj ne bo poznal, ne bo odgovarjal.
 4. Pred učno uro naj učenec pripravi šolske pripomočke in dogovorjeno učno gradivo.
 5. V kolikor je možno, naj bo učenec v prostoru sam oziroma naj bo v tihem okolju.
 6. Na srečanje preko video povezave se učenec pridruži točno ob dogovorjeni uri.
 7. Ob prijavi učenec vključi kamero in izključi mikrofon.
 8. Med učno uro učenec zbrano sledi, sodeluje in opravlja naloge.
 9. Pri pogovoru na daljavo naj učenec vedno počaka na poziv učitelja.
 10. Govor otroka naj bo razločen in spoštljiv do drugih udeležencev.
 11. Video klic (in druge oblike pouka na daljavo) je prepovedano snemati, fotografirati ali kakorkoli drugače reproducirati.
 12. Na videokonferencah je prepovedana uporaba urejevalnikov slik s fotomontažami (razni dodatki brkov, mask, ušes…). Ozadje, ki ga učenec doda, naj bo delovnemu okolju primerno.
 13. Ob neupoštevanju pravil lahko učitelj učencu prekine povezavo do videoklica.
Nastavitve dostopnosti