Skoči na glavno vsebino

Spoštovani učenci in starši!

 

Žal se še ne bomo srečali pri urah rednega pouka v šoli. Po navodilih MIZŠ od 9. 11 2020 dalje pouk poteka na daljavo za vse učence od 1. do 9. razreda.

Zavedamo se, da je to za starše mlajših učencev še dodatna obremenitev in se vam že takoj zahvaljujemo za vaše sodelovanje in pomoč otrokom. Tu bi tudi poudarila, da imate starši, glede na to, da varstvo ni zagotovljeno za učence do vključno 5. razreda in se trenutna situacija šteje kot višja sila (epidemija), pravico do varstva otroka. O tem morate obvestiti svojega delodajalca in povedati, da ne morete opravljati dela zaradi varstva otrok.

NEKAJ SPLOŠNIH NAVODIL ZA  DELO NA DALJAVO

Učenci bodo do gradiv dostopali preko spletnih učilnic (4.-9. razred), preko elektronskih pošt in eAsistenta (1.-3.razred).  Pri uporabi le teh se morajo učenci držati določenih pravih.

V vse oblike komunikacije so vključeni le učitelji in učenci določenega oddelka. Komunikacija ni javna. Vključevanje oseb, ki nimajo statusa učenca določenega oddelka, v nižjih razredih staršev, se smatra kot kršitev pravil.

Tudi pri pouku na daljavo je razširjanje vsebin, fotografij, posnetkov razlag ter snemanje dogajanja v razrednem spletnem okolju, nezakonito. Takšno početje je nedopustno in kot kaznivo opredeljeno v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije. V primeru zlorab bo sankcionirano, saj je šola dolžna zaščititi učence in učitelje.

Pri uporabi vseh oblik komunikacij šola od učencev zahteva, da se v spletno učno okolje prijavljajo s polnim imenom in priimkom. Pri pouku preko aplikacije ZOOM morajo imeti učenci prižgano kamero, da se sogovorniki med seboj jasno razločijo. V primeru tehničnih težav z IKT opremo učenci o tem predhodno obvestijo učitelja.

Učenci naj se pri delu na daljavo držijo rednega urnika in se pri opravljanju nalog držijo dogovorjenih rokov. Sproti naj preverjajo objave v spletnih učilnicah in se udeležujejo napovedanih ZOOM srečanj.

Upoštevanje teh pravil bo prispevalo k boljšemu sodelovanju med nami in izpolnjevanju nalog, ki so pred nami. Če bomo opazili, da je učenec neodziven, da nalog ne opravlja, bo svetovalna delavka poklicala vas starše in vas  s tem seznanila. Po potrebi bomo ob upoštevanju vseh varnostnih navodil pomoč ponudili učencem tudi na šoli.

 

GOVORILNE URE IN DRUGE OBLIKE POMOČI

Za nasvet ali pomoč se lahko obrnete na razrednike ali učitelje predmeta preko elektronske pošte in eAsistenta. Na razpolago vam bodo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. Seznam je objavljen na spletni strani šole v rubriki za starše.

V torek, 17.11.2020 bodo redne popoldanske govorilne ure potekale preko Zoom aplikacije. Starši, ki bi se jih želite udeležiti, sporočite svojo željo razredniku ali posameznemu učitelju preko elektronske pošte oz. preko sporočila v eAsistentu. Učitelj vam bo nato posredoval uro in povezavo za e-srečanje. 

Za morebitne dodatne informacije in pomoč, smo dosegljivi na ustaljeni način. Za tehnično pomoč je Gordana Božič  dosegljiva vsak delovnik od 8.00 do 14.00 na telefonsko številko  040 490 501.

 

Ob morebitnih stiskah otrok so vam na razpolago tudi svetovalni delavci šole in sicer:

  • Snežana Jeras na telefonski številki 05 6626 586 v času od 8.00 do 14.00
  • Nika Vidergar na telefonski številki 040 490 573 v času od 8.00 do 16.00
  • Karmen Mekota na telefonski številki 040 490 571 v času od 14.00 do 18.00

Ker imajo svetovalne delavke in knjižničarka tudi druge zadolžitve, boste včasih morali poklicati večkrat.

 

Za pomoč v stiski se lahko obrnete tudi na TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12.00 in 20.00.

 

 

Na spletni strani šole smo objavili tudi obvestilo glede toplih obrokov za učence. Vabim vas, da ga preberete.

 

Lep konec tedna vam želim.

                                                                       Ravnateljica Vlasta Urška Baraga

Nastavitve dostopnosti