Po sklepu ministrice se z 18. majem se v šolske klopi predvidoma vračajo učenci 1. triade. Od 25. 5. dalje pa tudi učenci 9. razreda in učenci od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

V šolo se lahko vrnejo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije
SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čim prej, vendar najpozneje do srede, 13. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure izpolnite obrazec, ki ga najdete na dnu tega sporočila.  Pošljete ga razredničarki/razredniku svojega otroka preko easistenta ali na elektronski naslov šole
o-okskofije.kp@guest.arnes.si .
Naj poudarim, da je opravičljiva le odsotnost iz zdravstvenih razlogov.

 

 

  • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano Izjavo. Učenci bodo razdeljeni v skupine in v samo delo se bo vključilo več učiteljev. V razrede vstopajo v čevljih. Garderobnih omaric ne uporabljajo. Šolske potrebščine puščajo v šoli.

 

  • JUTRANJE VARSTVO (1. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.45 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje. Namenjeno je le učencem 1. razreda.

 

  • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.00 ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure. Naj poudarim, da skupnega igranja, ne bo. Učenci tudi ne bodo smeli uporabljati igral. Upoštevati bodo morali varnostno razdaljo. Lastnih igrač v šlo ne smejo nositi.

 

  • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).
Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato bo potekal  organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz dejansko uporabljalo v jutranjem in popoldanskem času. Prevoznik mora upoštevati vse varnostne ukrepe. Preko obrazca na dnu tega sporočila sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.

 

  • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Šolski obroki bodo poenostavljeni. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, dnevno najkasneje do 8. ure zjutraj.

Pridobljene informacije bomo uporabili za čim bolj uspešno in varno delo v šoli.

Morebitne dodatne informacije boste dobili tudi na roditeljskem sestanku, ki bo potekal preko ZOOMa.

OBRAZEC – PRIJAVNICA ob začetku pouka 18. 5. 2020

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

 

Ravnateljica

Vlasta Urška Baraga

Dostopnost