Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši in učenci!

 

Naj vam na kratko predstavim nekatere novosti vezane na Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v osnovni šoli. Sklep je poslala ministrica za izobraževanje Simona Kustec Lipicar.

Pred tem pa naj še povem, da bodo učenci natančnejša navodila vezana na ocenjevanja znanja dobili še s strani učiteljev šole. Ocenjevanje bo potekalo, bomo pa to poskusili izpeljati čim manj stresno in prilagojeno nastalim razmeram.

 

Spremembe so naslednje:

  1. Ocenjevanje znanja lahko poteka tudi individualno (prej le v skupini)
  2. Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju oceni vsaj enkrat.
  3. Ne velja več, da večina ocen ne sme biti pridobljenih na podlagi pisnih izdelkov.
  4. Učencu, ki je v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta, mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka.
  5. Učenec ,4.,5. in 6. razreda, ki je ob koncu šolskega leta negativno ocenjen iz enega ali več predmetov, lahko razred ponavlja na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika v soglasju s starši (prej brez soglasja staršev).
  6. Učenec 7. in. 8. razreda, ki je bil ob koncu šolskega leta negativno ocenjen iz treh predmetov, lahko do konca šolskega leta opravlja popravni izpit (prej iz dveh).
  7. Učenec 7. in 8. razreda, ki je negativno ocenjen iz več kot treh predmetov, ponavlja razred (prej več kot dveh).
  8. Učenec 7. in 8. razreda opravlja popravni izpit največ trikrat (prej dvakrat).
  9. Tretji izpitni rok je od 9. do 18.9.2020. Učenec je v tem času pogojno vpisan v višji razred. Tega prej ni bilo. Če v tretjem roku izpita ne opravi, razred ponavlja.
  10. Za učence, ki imajo popravni izpit šola organizira dopolnilni pouk v obsegu najmanj 10 ur na posamezni predmet (prej število ur ni bilo določeno).

 

Toliko za sedaj.

Pred nami so prazniki in dnevi prvomajskih počitnic. Prepričana sem, da si oddiha od šole želijo tako učenci, kot tudi vi starši. Enako tudi strokovni delavci, saj je to učenje na daljavo tudi zanje naporno in stresno.

Če bo v tem času še kakšna pomembna uradna novost, vas bom s tem seznanila. Tu naj povem, da so za nas, delavce šole, merodajna obvestila, okrožnice in sklepi, ki jih pošlje ministrstvo in v skladu s tem tudi ravnamo. Žal mediji zelo hitro posredujejo različne informacije, ki uradno še niso potrjene in šole z njimi nismo seznanjene.

 

Lepe počitnice želim vsem skupaj in po praznikih uspešno nadaljevanje šolanja na domu v upanju, da se kmalu vrnemo v šolske klopi.

 

Ravnateljica

Vlasta Urška Baraga

Nastavitve dostopnosti