Podajamo informacijo, ki smo jo dobili od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

–       Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/20 ne izvede.

Dostopnost