Nacionalno preverjanje znanja (krajšava NPZ) je pisno preverjanje znanja učencev osnovne šole po zaključenem drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Predmeti

V 6. razredu:  materinščina, tuji jezik, matematika.
V 9. razredu: materinščina, matematika; tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Koledar NPZ
1. september 2019 objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta za posamezno OŠ
7. maj 2019 slovenščina
9. maj 2019 matematika
13. maj 2019 6. r. – angleščina, 9. r. – domovinska in državljanska kultura ter etika (DKE)
3. junij 2019 seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ
6. junij 2019 seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

 

OBVESTILO – nacionalni preizkusi znanja

OBVESTILO   Učenci 6. in 9. razreda bodo nacionalne preizkuse znanja pisali v naslednjih dneh:   torek, 4. 5. 2021,      NPZ iz slovenščine, četrtek, 6. 5. 2021,      NPZ iz matematike, ponedeljek, 10. 5. 2021,    NPZ iz angleščine/ biologije.    ...

več...

OBVESTILO – SEZNANITEV Z DOSEŽKI UČENCEV NA NPZ

Starši učencev 6. in 9. razreda imate pravico do vpogleda v nacionalne preizkuse znanja (NPZ) za svojega otroka. Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov (v pdf obliki)....

več...

Koledar NPZ 2019

1. september 2019 objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta za posamezno OŠ 7. maj 2019 slovenščina 9. maj 2019 matematika 13. maj 2019 6. r. - angleščina, 9. r. - domovinska in državljanska kultura ter etika (DKE) 3. junij 2019...

več...

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – OBVESTILO

Spoštovani starši! Letos bo vaš otrok, učenec 6. ali 9. razreda, opravljal nacionalno preverjanje znanja iz treh predmetov: matematike, slovenščine ter tretjega predmeta, ki je letos Domovinska in državljanska kultura in etika- za devetošolce, ter matematike,...

več...
Dostopnost