Spoštovani starši!

Letos bo vaš otrok, učenec 6. ali 9. razreda, opravljal nacionalno preverjanje znanja iz treh predmetov: matematike, slovenščine ter tretjega predmeta, ki je letos Domovinska in državljanska kultura in etika- za devetošolce, ter matematike, slovenščine in angleščine za šestošolce.  Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno  in se opravlja v mesecu maju:

torek, 7. 5. 2019,      NPZ iz slovenščine,

četrtek, 9. 5. 2019,      NPZ iz matematike,

ponedeljek, 13. 5. 2019,    NPZ iz angleščine/ DKE.

 

Nacionalni preizkusi znanja se izvedejo v enem roku. Za učence, ki jih v času izvajanja NPZ ne bo v šolo iz kakršnih koli razlogov (tudi bolezni), ni drugega roka. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev ter so izraženi v točkah in odstotkih. Podrobnejše informacije za starše in učence so dostopne na spletni strani Državnega izpitnega centra pod zavihkom »nacionalno preverjanje znanja« na spletni strani http://www.ric.si/  .

Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov (v pdf obliki). Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (ki jo bo vsak učenec dobil 7. maja, ob prvem nacionalnem preverjanju znanja) in številke EMŠO, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si. Dostop bo možen za učence devetega razreda od 3.6. do  5. 6. , za učence šestega razreda pa od 6.6. do 10. 6. 2019. Po tem roku dostopi več ne bodo mogoči. Učenci bodo skupaj z učitelji analizirali preizkuse pri pouku.

Dosežek učencev 6. in 9. razreda, izražen v točkah in v odstotku, bo vpisan v obvestilu ob zaključku šolskega leta.

 V skladu s sklepom ministra za šolstvo in šport z dne 1. 7. 2008 o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole se bodo, na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev, dosežki nacionalnega preverjanja znanja lahko upoštevali tudi kot eno izmed meril, če ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda OŠ.

 

Snežana Jeras, svetovalna delavka

Vlasta Baraga, ravnateljica

Dostopnost