Ob zaključku šolskega leta oz. na zadnji šolski dan učenci prejmejo spričevalo. Prejem potrdijo s podpisom. Če bo učenec zadnji dan odsoten, lahko dvignete dokument v tajništvu šole do 5. 7. 2018 med 8. in 14. uro ter od 20. 8. do 31. 8.2018.

V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja lahko starši v treh dneh po prejemu spričevala vložite ugovor na ponavljanje (25. člen) ali na zaključno oceno (34. člen). Če je ugovor pravočasen, ravnatelj v treh dneh imenuje komisijo, ki odloči o ustreznosti odločitve učiteljskega zbora. Odločitev komisije je dokončna.

 

                                                                       Ravnateljica
Vlasta Urška Baraga

Dostopnost