Skoči na glavno vsebino

Starši učencev 6. in 9. razreda imate pravico do vpogleda v nacionalne preizkuse znanja (NPZ) za svojega otroka. Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov (v pdf obliki). Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (ki jo je vsak učenec dobil 4. maja, ob prvem nacionalnem preverjanju znanja) in številke EMŠO, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si. Dostop bo možen za učence devetega razreda od 29. 5. do 31. 5., za učence 6. razreda pa od 5. 6. do 7. 6. Po tem roku dostopi več ne bodo mogoči.

Namesto šestošolcev, ki bodo na datume dostopa na taboru, lahko do ovrednotenih preizkusov dostopate starši. Če boste ugotovili napake pri vrednotenju (napačen seštevek točk ipd.), to sporočite ravnateljici na šolo od 6. 6. do 7. 6.

Za starše, ki bi si želeli skupaj z učiteljem ogledati ovrednotene nacionalne pisne preizkuse znanj za svojega otroka, bodo vpogledi za devetošolce mogoči od 29. 5. do 31. 5. Razpored bo objavljen pravočasno na spletni strani šole. Na vpogled prinesite otrokovo šifro za dostop ter EMŠO.

 

Snežana Jeras, namestnica za  izvedbo NPZ

Nastavitve dostopnosti