Skoči na glavno vsebino

V sredo, 6. decembra od 14.30 do 15.30 ure, bomo pred šolsko knjižnico (ali v njej, odvisno od količine zbranih stvari) organizirali izmenjavo rabljenih igrač, družabnih iger in knjig. Otroci, ki so v podaljšanem bivanju, bodo prišli na dogodek s svojimi učitelji, ostali otroci pa samostojno.

Z dogodkom podpiramo težnjo k trajnostnemu razvoju okolja (varstvo okolja pred odvečnim obremenjevanjem le-tega).

Vabimo vas, da doma pregledate igrače, knjige ter družabne igre, ki jih je vaš otrok že prerasel. Stvari (knjige, igrače…), ki jih je vaš otrok že prerasel ali pa jih vi ne potrebujete več, vendar pa niso zastarele ali poškodovane, lahko prinesete sami ali otrok v knjižnico do ponedeljka, 4. decembra. Tam bodo shranjene do izmenjave. Vabilo za izmenjavo bo objavljeno na spletni strani šole.

Zbirali bomo:

  • Otroške in mladinske leposlovne knjige.
  • Poučne knjige za otroke.
  • Leposlovje za odrasle.
  • Strokovne in znanstvene knjige za odrasle.
  • Različne igrače.
  • Družabne igre.
  • DVD-je za otroke in odrasle (filmi, risanke, poučno).

Na dogodku si bodo otroci izmenjali otroške igrače, družabne igre in knjige, ipd. Igrače in knjige naj bodo čiste, lepo ohranjene, brez poškodb in manjkajočih delov (da igra ne bi bila več možna). Knjige naj bodo aktualne in take, ki jih otroci/odrasli radi berejo. Prinesene stvari bomo pregledali in jih tudi ovrednotili po točkah (družabna igra dobi več točk kot na primer majhen plastičen avto). Listek s številom doseženih točk bomo dali otroku, ki je igračo prinesel. Glede na število doseženih točk si bo otrok lahko izbral določeno število drugih igrač.

POTEK IZMENJAVE
Igrače in knjige zbiramo že teden pred dogodkom v knjižnici (od 27. 11. do 4. 12. med 7.30 in 14.00 uro). Lahko jih prinese otrok, lahko pa tudi starši. Če boste stvari prinesli po 14.00 uri, jih lahko pustite v tajništvu šole, vendar na listku pustite ime in priimek vašega otroka. Knjižničarka bo vsako igračo ovrednotila (1-5 točk) in si zabeležila ime učenca.  Po popisu igrač bo knjižničarka otroku prinašalcu izročila listek z vrednostjo njegove/ih igrače/č. Neizmenjane igrače bomo podarili.

ŠKATLA “PODARIMO” – v knjižnici ali pred njo se bo nahajala škatla s stvarmi, ki jih bomo podarili. Če imate kakšne stvari, ki so slabše kakovosti, in jih ne želite vreči v smeti, jih lahko daste v to škatlo, mogoče pa nekomu pridejo še kako prav. Te stvari se ne štejejo v točke in jih otroci lahko prosto prevzamejo. Prav tako lahko knjižničarka po svoji presoji v to škatlo namesti tudi ostale prinesene stvari, ki so slabše kakovosti.

Vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje!

VABILO

Snežana Jeras,                                                                     Vlasta Baraga,
knjižničarka                                                                           ravnateljica

 

Nastavitve dostopnosti